Björn van Loon

Guinness World Record 2023 & Sahara Marathon 2024

English version below*

Afgelopen 29 en 30 April 2023 verbrak ik het Guinness World Record 'Grootste afstand gerend, geblinddoekt, in 24 uur' om sponsorgeld op te halen voor het BartimeusFonds. De bijbehorende promovideo vind je door op onderstaande foto te klikken.

Alle laatste nieuwtjes hierover kan je volgen via mijn Instagram account en Facebook pagina. Ook via LinkedIn, Tiktok en deze actiepagina zijn de avonturen te volgen, hoewel iets minder frequent geupdate. 

! Scroll zeker even helemaal naar beneden, onder deze introductietekst vind je de laatste donaties en dáár weer onder vind je de optie om mijn laatste berichten over dit avontuur te lezen. De moeite waard!

Wat de recordpoging betreft, deze is een opstapje naar het uiteindelijke doel: de Marathon des Sables.

In 2024 ren ik namelijk voor het Bartiméus Fonds door de Sahara. De Marathon des Sables of zandmarathon door het zuiden van Marokko. Het Bartiméus Fonds kan met dit geld het diagnostisch centrum van Bartiméus ondersteunen waar diagnose van visuele problemen bij babies en peuters heel vroegtijdig mogelijk is.

Ik weet uit eigen ervaring dat dit enorm belangrijk is. Ik heb zelf een volledig blind dochtertje van zes, Maja heet ze, die ook bij Bartiméus gediagnosticeerd is. Als je kind wordt geboren en niets of weinig ziet moet je dit emotioneel verwerken maar tegelijk gaat je hele geplande opvoeding het raam uit. Je moet je aanpassen en bij elke ontwikkelingsstap komen jij en je kind obstakels tegen die ziende kinderen heel anders ervaren.

In 2021 rende ik samen met enkele vrienden het Pieterpad, een route van 500 kilometer door Nederland in 7 dagen en haalde daarmee iets meer dan 9000 euro op. In 2024 ga ik dit groter aanpakken, omdat ik zelf ervaren heb hoe enorm veel beter het leven is voor mijn kleine meid dankzij Bartimeus. De Missie is de Marathon des Sables en het streefbedrag is 100.000. Een enorm bedrag, maar hier gaan we sowieso voor, want het doel is te belangrijk om lager op in te zetten. Ga je mee op avontuur? Volg deze pagina en leef mee in de voorbereiding, de verhalen en uiteindelijk een groots avontuur om de wereld er mooier uit te laten zien voor iedereen.

English version*

The 29th and 30th of April 2023 I broke the Guinness World Record 'Greatest distance run blindfolded in 24 hours' to raise money for the Bartimeus foundation (BartimeusFonds). The promovideo associated with this Record attempt can be found by clicking the picture below.

All the latest stories concerning this attempt can be followed via my Instagram account and Facebook page. Also via LinkedIn, Tiktok and the sponsorsite you're currently on, these adventures will be narrated, although a bit less frequent.

! Do make sure to scroll down to below this introduction you're reading. There you'll find the latest donations and below that you'll find the option to read my latests posts concerning this fantastic adventure. Worth the read!

Concerning this recordattempt, it is a stepping stone towards the eventual goal, the Marathon des Sables.

Because, in 2024 I will be running the Marathon des Sables for that same BartimeusFonds. With this financial support the BartimeusFonds can support the diagnostic centre in which babies and toddlers with a visual impairment can be diagnosed at a very early stage.

I know from own experience that this is vitally important, having a daughter of six years old, by the name of Maja, who was born blind. When your child is born and turns our to be blind you have to emotionally digest this. The near future in which you planned to learn him or her to ride a bike changes, teaches the kid to eat is an obstacle, learning to walk. With every new developmental stage you encounter extra hurdles which visually capable children do not encounter. Early diagnosis is one very important step in making your child's first few years a lot easier, since you as a parent know to a much greater extend how to support your cute bundle of joy.

In 2021 me and a couple of friends ran the Dutch Pieterpad, a long distance route covering 500 kilometers from North to South. With that we raised a bit over 9000 euro's for the BartimeusFonds and this time I am stepping it up a notch or six by finishing the Marathon des Sables. The mission is to raise 100.000 euro's which is a large amount, but these young babies and toddlers deserve all the help we can get them, so I will do my best to reach that goal. Will you join me on this adventure? Follow this page and enjoy the preparation, the stories and eventually the grand adventure that is the Marathon of sand, in the South of Marocco.

25
23/02/2024
17:01

Arne

Bekijk alle
  Bekijk alle
02/01/2024 | 21:53

2024 is here! Tijd voor grote stappen!

English version below* Yes! 2024. Het jaar dat we samen 100.000 euro voor het BartimeusFonds gaan ophalen, als het aan mij ligt. En niet eens meer alleen aan mij! De actie groeit nu met enkele bedrijven die meewerken, sporters die mee denken en achter de schermen mensen die mee helpen met planningen, materiaal regelen en bekendheid voor dit avontuur. Om die reden is er iemand die ik aan jullie wil voorstellen en zelf ook aan het woord laten. Enkele weken geleden werd ik namelijk gecontacteerd door Lowie van Eck. Lowie rende afgelopen jaar met zijn buddy Danny Verheezen op het NK Running Blind. Daar werden zij samen eerste. Lowie's zicht is al van jongs af aan beperkt. Na een periode van acceptatie heeft hij de knop om gezet om mooie dingen te bereiken zoals dit NK. Lowie en Danny bij het NK. (Foto:Bartimeus website) Lowie zelf aan het woord: Van 6% naar 0%.  In 2023 liet ik een nieuwe diagnose stellen bij het diagnostisch centrum van Bartiméus. Mijn visus was in 2010 voor het laatst gemeten en daarnaast was de oorzaak van mijn visuele beperking (Opticus Atrofie) nog niet vastgesteld. Eigenlijk wist ik niet veel over mijn eigen oogziekte en hoopte ik door een nieuwe diagnose meer duidelijkheid te krijgen. Gelukkig kwam ik door deze uitslag meer te weten. Met beide ogen zie ik 6%, wat helaas lager is dan de 20% waar ik altijd vanuit ging. En na het laten uitvoeren van een erfelijkheidsonderzoek wist ik dan zeker dat mijn oogziekte erfelijk is: ADOA. Meer bewust zijn van mijn visuele beperking heeft mij meer gebracht dan dat ik van tevoren dacht. Naar aanleiding van de (nieuwe) diagnose heb ik passendere begeleiding gekregen van Bartiméus en ben ik naar een lotgenotendag geweest van de Cure ADOA Foundation. Ik gun iedereen een zo vroeg mogelijke diagnose. Ik ben daarin niet de enige. Björn, vader van Maja deelt dat met mij. Zijn dochtertje is blind vanaf de geboorte en ook enorm geholpen bij een vroege diagnose met bijpassende hulp. Daarom lopen wij samen op 2 maart 2024 geblinddoekt de halve marathon van de 3BergenLOOP. Hiermee willen we meer aandacht vragen voor Björn's sponsoractie voor het Bartiméus Fonds:     Lowie en ik gaan dus samen rennen, 2 maart 2024, de halve marathon van de 3Bergenloop vanuit Doorn. Voel je vrij om ons verhaal te delen of mij en Lowie te volgen op Instagram. Zien we jullie bij de 3Bergenloop?   English version* Yes! 2024. The year that together we will raise 100.000 euro for the BartimeusFonds. At least, if I have anything to say in it, which of course I do. But actually, at this moment it isn't even all up to me anymore. The adventure and the fundraiser is growing since several companies have shown interest, some atheletes are brainstorming with me on how to get more media attention and behind the curtain people are working on planning, materials needed en exposure. It is for that reason that I would like to introduce an awesome guy who contacted me several weeks ago. This person is Lowie van Eck. Lowie ran the National Championsship RunningBlind last year and won. He and his buddy Danny Verheezen won the 15km in just over an hour. Lowie's own eyesight is limited ever since his childhood and after a period of learning to accept he managed to go out and achieve great things like this National Championship. Lowie en Danny at the National Championship. (Photo:Bartimeus website) Lowie says: From 6% to 0% In 2023 I had a new diagnosis done in the diagnostic centre of Bartiméus. My visual capabilities were last measured in 2010 en aside from that the actual cause of my visual impairment (Opticus Atrofy) wasn't diagnosed. Actually I did not know a lot about my own eye-disease and I was hoping for more clarity via a new diagnosis. Luckily the results indeed taught me more. With both of my eyes I have 6% eyesight which is lower than the 20% I always assumed I had. After having genetical research done I learned that my disease is heriditary: ADOA. Being more aware of my own visual impairment braught me more than I would have assumed beforehand. After this (new) diagnosis I got more fitting help via Bartiméus and I visited a day with other people with a comparable situation organized by the Cure ADOA Foundation. I really wish for everybody to have a good diagnosis as early as possible and in that wish I am not the only one. Björn, Maja's dad, shares this wish. His daughter is blind from birth and they also benefited tremendously from an early diagnosis. That's why Björn and I will run the half marathon of the 3Bergenloop, on March 2nd 2024. We hope to gain more exposure for this fundraising adventure Björn is currently doing.   So, Lowie and I will be running together. Please feel free to share our story or to follow me and Lowie on Instagram. Or even better, are we going to see you there, on March 2nd?   

100% leven is... alles uit het leven halen wat erin zit, óók als je slechtziend of blind bent. Daar maakt het Bartiméus Fonds maakt zich sterk voor. Doe ook mee: start je eigen actie, of doneer aan de actie van een ander. Dank je wel namens ruim 300.000 mensen met een visuele beperking in ons land!